Lästips

 

Om vaccin och vaccinering

 

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har en sida som tar upp och förklarar olika myter kring vaccin mot covid-19.

 

Om Vaccin – Kungl. Vetenskapsakademien

KVA har tagit fram en populärvetenskaplig skrift om hur vaccin fungerar, vaccintvekan och vacciners historia. Kort version finns här.

 

Frågor och svar om vaccin mot covid-19 bland svenska myndigheter:

 

1177

Frågor och svar om vaccin mot covid-19.

 

Folkhälsomyndigheten

Frågor och svar om vaccinering mot covid-19.

 

Krisinformation

Här finns myndigheternas svar på de vanligaste frågorna om vaccin mot covid-19. Innehållet uppdateras löpande.

 

Socialstyrelsen

Här finns frågor och svar om vaccineringen mot covid-19 som riktar sig till personal i hälso- och sjukvård.

 

SKR

Informationen om vaccin mot covid-19 på Sveriges kommuner och regioners sida är främst riktad till personer som arbetar inom kommuner och regioner.

Om att bemöta myter och faktafel

 

Kommunikationshandbok för vaccin mot covid-19

En handbok framtagen av en grupp forskare och volontärer från flera länder och akademiska discipliner. 

 

Handbok i debunking 2020

En handbok i debunking: hur man kan avväpna myter. 

Båda handböckerna har översatts till svenska av den ideella föreningen Vetenskap och Folkbildning.

Engelskspråkiga resurser

 

Vaccine misinformation guide 

Guidance for addressing a global infodemic and fostering demand for immunization, from United Nations Children’s Fund; Vaccine Misinformation Management Field Guide. 

 

Guide to the principles of COVID-19 vaccine communications

A practitioner’s guide to the principles of COVID-19 vaccine communications from the Center for Public Interest Communications at the University of Florida College of Journalism and Communications in partnership with Purpose and the United Nations Verified initiative. 

 

Coronavirus disease (COVID-19) – Mythbusters

Advice for the public about misinformation concerning Coronavirus disease from The World Health Organisation, WHO.