Om Prata vaccin

Vaccinerna mot covid-19 räddar liv. Men framgången är beroende av att människor väljer att vaccineras. Viljan att vaccinera sig kan påverkas av många olika saker, även känslor. Därför kan det vara svårt att samtala med någon som har en annorlunda uppfattning än en själv. 

 

Prata vaccin vänder sig till den som behöver stöd för sådana samtal i sin vardag. Vi presenterar konkreta och evidensbaserade tips på hur man kan närma sig ämnet och bemöta olika  missuppfattningar som finns om vaccinerna.

 

Prata vaccin är framtagen av den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet. För att säkerställa att innehållet är relevant och korrekt har vi haft dialog med en rad organisationer och myndigheter under processens gång, till exempel Folkhälsomyndigheten, MSB och Studieförbunden.

 

Arbetet har gjorts möjligt genom ett bidrag från Utbildningsdepartementet. 

 

Har du synpunkter på innehållet?

Kontakta oss på [email protected]

Vetenskap & Allmänhet, VA, främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former om forskning. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet forskning–samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 100-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar. Se även www.v-a.se.