Min kompis tror att covid-vaccin är farligare än sjukdomen. Vad ska jag göra?

Det kan kännas frustrerande när någon i din närhet (till exempel en kompis) är övertygad om något som du själv vet är felaktigt. 

 

När rykten och missuppfattningar väl har slagit rot kan de vara svåra att göra sig fri från. En del av problemet ligger i att övertygelser bygger mer på känslor och värderingar än på fakta.

 

Ofta kan påståenden från vänner och familjemedlemmar väga tyngre än vad experter och myndigheter säger. Därför kan ett samtal med dig göra stor skillnad. 

 

Här följer tio tips på hur du kan tänka inför samtal med en person som är tveksam till att vaccinera sig. De kan sammanfattas i fyra steg:

 

  •  Välj rätt plats och ton
  •  Sök samförstånd
  •  Förklara enkelt och strukturerat
  •  Ha tålamod

10 tips för att diskutera en missuppfattning

Välj rätt situation

 

Ta upp frågan när du och kompisen är ensamma, och i ett sammanhang där hen känner sig trygg. Om du tar upp frågan när andra är med kan det göra att din kompis känner större press att försvara sin åsikt.

Var lyhörd och respektfull

 

Det är mycket större chans att kompisen lyssnar på vad du säger om du är lyhörd och respektfull inför hens övertygelser. 

Hitta något ni är överens om

 

De flesta myter och missuppfattningar innehåller delar som är korrekta.

 

Om din kompis påstår att covid-viruset sprids av telefonmaster så kanske ni ändå kan vara överens om hur farlig själva sjukdomen är? Försök att hitta sådana grundpelare som ni kan utgå ifrån.

 

Ställ nyfikna frågor 

 

Visa att du är genuint intresserad av kompisens åsikter.

 

Då kan du få veta vad som ligger bakom övertygelserna och förhoppningsvis blir hen nyfiken på hur du ser på saken.

 

Sök sanningen tillsammans 

 

Försök skapa en känsla av att ni båda söker efter sanningen tillsammans.

 

Då står ni på samma sida, snarare än att det är en diskussion där en ska vinna och en annan förlora.

Utgå från källor som personen litar på 

 

I er diskussion kan du gärna utgå från dig själv eller andra källor som kompisen har förtroende för.

 

Om hen till exempel är misstänksam mot läkemedelsföretag eller myndigheter, är det bäst att inte hänvisa till dem som experter. 

 

Förklara varför 

 

Använd gärna ordningen Fakta-Myt-Förklaring-Fakta när du tar upp missuppfattningen med din kompis. Detta är ett beprövat sätt att bemöta myter.

 

Det räcker nämligen inte att du berättar vad som är rätt; du måste också förklara varför det är det (se nedan).

FAKTA

Berätta kort och enkelt vad som är sant.

MYT

Säg att du snart kommer nämna myten och nämn den sedan bara en gång.

FÖRKLARING

Förklara hur myten uppstod och varför den har fått spridning, hur man kan veta att den inte stämmer och varför sanningen är korrekt.

FAKTA

 Upprepa det som är sant en gång till.

Bild som visar ordningen i de fyra stegen för att avväpna en myt: fakta, myt, förklaring, fakta

FAKTA

Berätta kort och enkelt vad som är sant.

MYT

Säg att du snart kommer nämna myten och nämn den sedan bara en gång.

FÖRKLARING

Förklara hur myten uppstod och varför den har fått spridning, hur man kan veta att den inte stämmer och varför sanningen är korrekt.

FAKTA

 Upprepa det som är sant en gång till.

Håll det enkelt 

 

Prata på ett sätt som du vet att kompisen förstår.

 

Undvik krångliga ord och vetenskaplig begrepp, särskilt om hen inte känner till dem så väl.

 

Ha tålamod

 

Pressa inte din kompis att ändra uppfattning. Hen kan behöva tid och utrymme att fundera efter er diskussion.

 

Det tar tid att ändra övertygelser, och vi behöver alla känna att vi har kontroll över våra egna uppfattningar och beslut. 

 

Upprepa

 

Ta gärna upp frågan igen vid flera tillfällen.

 

Upprepning ökar möjligheten att kompisen ändrar inställning.

 

Varför sprids myter och missuppfattningar?

Världshälsoorganisationen (WHO) konstaterade tidigt att det pågår en infodemi samtidigt med pandemin. I denna infodemi sprider individer och organisationer stora mängder korrekt och felaktig information om coronaviruset och vaccinen.

 

Den vilseledande informationen sprids ibland avsiktligt och ibland oavsiktligt i tron att den är korrekt. Den kan ha sitt ursprung i allt från gamla nyheter som betraktades som sanna vid tidpunkten de spreds, till direkta lögner.

 

Det kan finnas flera orsaker till att rykten och felaktig information får stor spridning. Forskning har till exempel visat att rykten sprids snabbare och mer när det finns en stor oro eller osäkerhet kring vad som händer.

Klicka på vaccinmyterna för tips på hur du kan bemöta dem