Riskerna med att bli sjuk är mycket allvarligare än  vaccinets biverkningar

 

Missuppfattning: Risken för biverkningar av vaccinet är större än riskerna med att få sjukdomen.

 

Fakta: Risken för allvarliga biverkningar är försvinnande små i jämförelse med hälsoriskerna av sjukdomen covid-19. Liksom för alla läkemedel så finns det en risk för biverkningar även av covid-19-vaccin.

 

För vaccin är dessa biverkningar oftast milda och går över inom någon dag. De vanligaste är: ont i armen där man fick sprutan, trötthet, huvudvärk eller feber. Innan ett vaccin får användas har det testats noggrant på ett stort antal frivilliga. Alla biverkningar registreras både under testerna och när det godkända vaccinet används brett i befolkningen.

 

I Sverige är det Läkemedelsverket som tar emot rapporterna om biverkningar. Upptäcks allvarliga biverkningar som gör att riskerna med läkemedlet blir större än nyttan, så kan användningen stoppas omedelbart.

 

 

SÅ KAN DU RESONERA MED NÅGON SOM TROR PÅ MYTEN

– Jag vill inte vaccinera mig för jag är rädd för alla biverkningar.

– Risken för att du ska få allvarliga biverkningar av vaccinet är försvinnande liten jämfört med riskerna med att få sjukdomen.

 

Det sprids många rykten om att det är farligt att vaccinera sig men det stämmer inte.

– Hur vet du det?

– Alla vaccin måste testas noggrant på ett stort antal frivilliga innan de får börja användas.

 

Även när vaccinen börjat användas så rapporteras alla biverkningar in till myndigheter i länderna där vaccinen är i bruk.

 

I dag har över en miljard människor vaccinerat sig mot covid-19 och riskerna för allvarliga biverkningar är mycket små jämfört med riskerna det innebär att få covid-19.

 

Klicka på FLER vaccinmyter för tips på hur du kan bemöta dem